Kasside immuunpuudulikkusviirus (FIV) ja kasside leukeemiaviirus (FeLV)

Kasside immuunpuudulikkusviirus (FIV) ja kasside leukeemiaviirus (FeLV) on levinud kogu maailmas. Meil ei ole põhjust loota, et Eestis oleks see teisiti. Et nende haiguste kliiniline pilt on väga varieeruv ning esineb hulgaliselt isendeid, kes väiliselt ei haigestu ja on vaid viirusekandjad, siis uuritakse seda haigust meil ka vähe ning me ei tea tema tegelikku ulatust. Kassid võivad olla nakatunud ka mõlemasse korraga.
FIV nakkub hammustus- ja küünistushaavade kaudu ning emalt poegadele, FeLV-ga nakatumiseks piisab ka haige looma sülje või ninanõrega kokkupuutumisest. Viirus ei ole väga püsiv väliskeskonnas. Esialgu arvati, et see säilib vaid paar päeva, kuid nüüd kahtlustataksse, et tegu võib siiski olla nädalatega. Spetsiifilist ravi kummagi haiguse vastu ei ole, kuid kõik nakatunud ei haigestu. Vaktsineerimise tulemuslikkus ja vajalikkus ei ole pragusel hetkel veel selge.