Leptospiroos

Leptospiroos on bakterite poolt põhjustatav haigus, millesse haigestuvad koerad tõust, vanusest ja soost hoolimata. Peiteaeg võib olla ühest päevast kuni kolme nädalani. Esimesteks haigustunnusteks on isutus, apaatsus ja palavik. Mõned joovad ja urineerivad rohkem kui tavaliselt. Võib esineda kõhulahtisust ja oksendamist. Üliägeda kulu korral ei jõua haigusnähud välja kujunedagi. Surm saabub nii äkki. Haiged loomad eritavad uriiniga leptospiirasid (seda teevad ka närilised, koduloomad, metsloomad). Saastunud pinnase või veekogude kaudu toimubki koerte nakatumine. Eestis on esinenud igal sügisel paar haigusjuhtu.
Haigustekitaja püsib hästi soojas ja niiskes keskkonnas. Külm, UV-kiirgus ja tavalised desoained hävitavad ta.
Iga-aastane vaktineerimine kaitseb kahjuks vaid osaliselt. Leptospiroositekitajatel on mitu serovarianti ja kõigi vastu vaktsiin kaitset ei anna.
Koerte nakatumise vältimiseks on oluline, et loomad ei jooks seisvatest veekogudest(järved, tiigid, kraavid, soised alad, lombid) ning et neid ei lastaks omapead tuulama farmidesse-ladudesse-keldritesse, kus võib leiduda närilisi.